Verbeteren telefonische bereikbaarheid

 

 

Een goede telefonische bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk is essentieel om de toegankelijkheid van de gezondheidszorg te waarborgen.

Om de telefonische bereikbaarheid te verbeteren verzorgt De Praktijkdokter workshops en begeleidt verbetertrajecten in de huisartsenpraktijk.

 

 

 

Workshop telefonische bereikbaarheid

Het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid is meer dan alleen het aanschaffen of hebben van een geschikte telefooncentrale. Naast techniek speelt ook de praktijkvoering een belangrijke rol voor succes. In de workshop telefonische bereikbaarheid komen beide aspecten aan bod. Op een interactieve manier worden de deelnemers meegenomen in het proces om stapsgewijs de bereikbaarheid te verbeteren. De workshop wordt uitgevoerd in samenwerking met Advitronics telecom.

Verbeteren telefonische bereikbaarheid in de huisartsenpraktijk

Het krijgen van grip op de telefonische bereikbaarheid van een huisartsenpraktijk begint met het verzamelen van gegevens die een beeld geven van de huidige situatie. Hiermee wordt een gevoel van inefficiƫntie geobjectiveerd. Het verzamelen van gegevens bestaat uit drie onderdelen:

  • Objectieve praktijkgegevens
  • Registratie van werkzaamheden
  • Gegevens uit de telefooncentrale (indien aanwezig) of een meetweek

Deze drie ingrediƫnten vormen de basis voor de praktijkanalyse en leiden tot een adviesrapport met daarin aanbevelingen over mogelijke verbeteringen. Dit rapport wordt vervolgens besproken met het hele team in de praktijk.

De praktijk kan vervolgens kiezen of zij zelf aan de slag gaan met de aanbevelingen of dat zij ondersteuning willen bij de implementatie van de aanbevelingen. Het verbetertraject wordt afgesloten met een effectmeting. Doorgaans vindt deze plaats 6 maanden nadat de verbeteringen zijn doorgevoerd.

In Zoetermeer is de Praktijkdokter betrokken bij het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid van huisartsenpraktijken. Volg onderstaande link om te lezen wat hier bereikt is:

https://praktijkvoorbeeldenanw.lhv.nl/praktijkvoorbeelden/verbeteren-telefonische-bereikbaarheid-huisartsenpraktijken-zoetermeer

Nieuwsgierig geworden? Neem contact op voor je vragen of voor een vrijblijvende offerte.