De Praktijkdokter helpt met een goed geoliede huisartsenpraktijk

 

Vragen uit de huisartsenpraktijk:

  • Wordt u vaak onderbroken tijdens uw spreekuur?
  • Mopperen patiënten dat u niet bereikbaar bent?
  • Ervaart u uw praktijk als rommelig en onrustig?
  • Zijn materialen regelmatig op?

Komen deze voorbeelden u bekend voor? Natuurlijk streeft u naar tevreden patiënten in een praktijk die soepel draait. Dat gaat echter niet vanzelf. De dagelijkse praktijk van huisartsen is de afgelopen tijd sterk veranderd. Maar is uw praktijkorganisatie ook mee veranderd?

De vraag naar huisartsenzorg neemt toe
Door substitutie van tweedelijnszorg naar de eerste lijn neemt de vraag naar huisartsenzorg toe. Voor uw praktijk betekent dit meer telefoontjes, meer vragen van patiënten en meer personeel in uw praktijk. Afstemming is nodig om de dagelijkse stroom van patiënten adequaat op te vangen.

De ontwikkelingen in de huisartsenzorg gaan door. Om alle ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden, is het nu een goed moment om kritisch te kijken naar de organisatie van uw praktijk.

De Praktijkdokter helpt u bij het aanpassen en verbeteren van de processen in uw praktijk. U en uw medewerkers krijgen weer plezier in het werk, u kunt uw tijd besteden aan patiëntenzorg zonder dat u het gevoel heeft continu achter de feiten aan te lopen.

De Praktijkdokter helpt uw organisatie verder
De Praktijkdokter adviseert en ondersteunt bij het verbeteren van uw praktijkorganisatie. Denk hierbij aan:

  • Verbeteren van de telefonische bereikbaarheid;
  • LEAN-trajecten, die zijn gericht op maximale waarde voor de patiënt met minimale verspilling voor uw praktijk. Een andere manier van kijken om organisatie vraagstukken in de huisartsenpraktijk op te lossen;
  • NHG Praktijkaccreditering (NPA), begeleiding van praktijken om het kwaliteitskeurmerk van het NPA te halen of te behouden;
  • Contractondersteuning, uitwerken en uitvoeren van plannen die in aanmerking komen voor een prestatievergoeding in segment 3 van de huisartsenfinanciering;
  • Begeleiding bij het opzetten van een HOED of een andere vorm van huisvesting.

De Praktijkdokter is tevens in te zetten voor:

  • Het initiëren van samenwerkingsafspraken met partijen in de eerste lijn. Maar ook tussen de eerste en de tweede lijn en tussen de eerste lijn en de gemeente.

Interesse?
De Praktijkdokter gaat graag vrijblijvend met u in gesprek. Samen onderzoeken we waaraan u behoefte heeft.

Tot ziens in uw praktijk!