De Praktijkdokter ondersteunt huisartsenpraktijken praktisch en met kennis van zaken

 

 • Ervaart u uw praktijk als rommelig en onrustig?
 • Zijn materialen regelmatig op?
 • Wordt u vaak onderbroken tijdens uw spreekuur?
 • Mopperen patiënten dat u niet bereikbaar bent?
 • Wilt u weleens weten hoe uw praktijk ervoor staat?
 • Word u overvallen door allerlei ontwikkelingen waardoor u het gevoel heeft achter de feiten aan te lopen?
 • Wilt u starten met kwaliteits- of samenwerkingstrajecten maar weet niet waar te beginnen?
 • Heeft u af en toe extra handen nodig bij het managen van de praktijk?

Komen deze vragen u bekend voor? Natuurlijk streeft u naar tevreden patiënten in een praktijk die soepel draait. Dat gaat echter niet vanzelf. De dagelijkse praktijk van huisartsen is de afgelopen tijd sterk veranderd. Maar is uw praktijkorganisatie ook mee veranderd?

De Praktijkdokter helpt uw organisatie verder
De Praktijkdokter adviseert en ondersteunt bij het verbeteren van uw praktijkorganisatie. Denk hierbij aan:

 • Het optimaliseren van de praktijkorganisatie met behulp van LEAN-tools. LEAN-trajecten zijn gericht op maximale waarde voor de patiënt met minimale verspilling voor uw praktijk. Een andere manier van kijken om organisatievraagstukken in de huisartsenpraktijk op te lossen
 • Het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid
 • Een praktijkscan
 • Praktijkmanagement op interim basis
 • Het ontwikkelen van een missie en visie waardoor praktijken meer grip krijgen op de eigen organisatie en de ontwikkelingen die op hen afkomen
 • NHG Praktijkaccreditering (NPA), begeleiding van praktijken om het kwaliteitskeurmerk van het NPA te halen of te behouden
 • Contractondersteuning, uitwerken en uitvoeren van plannen die in aanmerking komen voor een prestatievergoeding in segment 3 van de huisartsenfinanciering
 • Begeleiding bij het opzetten van een HOED of een andere vorm van huisvesting

De Praktijkdokter is tevens in te zetten voor:

 • Het initiëren van samenwerkingsafspraken met partijen in de eerste lijn. Maar ook tussen de eerste en de tweede lijn en tussen de eerste lijn en de gemeente.

Interesse?
De Praktijkdokter gaat graag vrijblijvend met u in gesprek. Samen onderzoeken we waaraan u behoefte heeft.

Tot ziens in uw praktijk!